תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר "ד"ר דוד עטיה מרפאה ללא כאב"

1.1. אתר "ד"ר דוד עטיה מרפאה ללא כאב" בכתובת https://drdavidattia.co.il/. (להלן:"האתר").

1.2. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין ד"ר דוד עטיה לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובמידע הקיים בו (להלן:"המשתמש"). האמור במסמך זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

1.3. עצם רכישת המוצר באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להם. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לד"ר עטיה דוד.

1.4. האתר מאפשר למשתמש קניה נוחה ובטוחה וניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי. הרכישה הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תבוצע רק לאחר אישור חברת האשראי. מחיר המוצר כולל מע"מ.

1.5. ד"ר דוד עטיה שומר לעצמו את הזכות להפסיק שיווק ומכירה של מוצר בכל עת לפי שיקול דעתו.

1.6. מדיניות החזרות וביטולים- המשתמש יכול לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של ד"ר דוד עטיה בכתובת: [email protected] תוקף ביטול העסקה יהיה רק לאחר קבלת מייל המאשר את ביטול העסקה. עם אישור הביטול יש להשיב את המוצר לד"ר דוד עטיה בכתובת: מנוחה ונחלה 33 רחובות . כאשר העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה באריזתו המקורית כשהוא סגור בצירוף החשבונית המקורית תוך 30 ימים מתאריך רכישת המוצר.

1.7. במקרה של ביטול עסקה והחזרת מוצר ד"ר דוד עטיה יחזיר ללקוח את מחיר המוצר בקיזוז דמי ביטול הקבועים בחוק.

1.8. ד"ר דוד עטיה ידאג לאספקת המוצר ללקוח תוך 30 ימים לכתובת שהוקלדה בעת רכישת המוצר. ולא יהיה אחראי לכל עיכוב שנגרם כתוצאה מכוח עליון או מאירוע שאינו בשליטתו. מחיר המוצר אינו כולל משלוח.

1.9. בכל שאלה או בירור לגבי מוצר ניתן לפנות לנציג השירות של ד"ר דוד עטיה בטלפון: 089467840.

1.10. אחריות המוצר הינה לשישה חודשים ומכסה פגמים מהותיים שנגרמו על ידי ד"ר דוד עטיה. האחריות תהיה תקפה ללקוח המחזיק הוכחת קניה מקורית אשר נעשתה דרך האתר בלבד. המוצר יוחלף או יוחזר עלותו. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם על ידי הלקוח הנובע משימוש שגוי במוצר.

1.11. במקרה של אי התאמה בין תנאי השימוש לתנאים המפורסמים בכל אמצעי מדיה, יגברו הוראות תנאי השימוש.

1.12. השימוש באתר, יהיה כפוף לתנאי השימוש, אשר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאים. יש להדגיש כי המשתמש אינו חייב להסכים לתנאים הנ"ל, במקרה כזה עליו לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.

1.13. ד"ר דוד עטיה יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו לעדכן, לבטל, להסיר יישום, שירות או מוצר. באופן מיידי וללא התראה מראש. ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך. כמו כן ד"ר דוד עטיה שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות או לגרוע את הוראות השימוש לפי שיקול דעתו וללא הסכמת המשתמשים ובאחריות המשתמש להתעדכן בשינויים אלו.

1.14. ד"ר דוד עטיה יהיה רשאי למנוע שימוש באתר בכל מקרה של ביצוע מעשה בלתי חוקי. או הפרת תנאי השימוש. או במקרה של ביצוע מעשה או מחדל שיש בהם לפגוע בד"ר דוד עטיה או בפעילות האתר.

1.15. השימוש באתר נועדה לשימושו האישי של המשתמש בלבד ואין ברשותו לעשות כל שימוש מסחרי באתר ללא הסכמתו מראש של ד"ר דוד עטיה. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר על פי חוק ובהתאם להוראות השימוש.
כמו כן חל איסור מוחלט לקשר ע"י לינק את האתר ע"מ להשתמש באתר לצרכים: העלאה, הורדה פרסום של מידע המפר זכויות קנייניות או מידע שאינו חוקי ואסור לפרסום בשל היותו פוגעני מעליב. הוצאת דיבה גזענות ובלתי ראוי.

1.16. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש, לא ימסרו לצדדים שלישיים אלא במקרים משפטיים שהחוק ידרוש זאת ובמקרים שיקום חשד כי המשתמש ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע בד"ר דוד עטיה או צדדים שלישיים או משתמשים אחרים. או לשם הפעלת האתר.
1.17. השימוש של שמשתמש באתר ומסירת פרטיו מהווים הסכמה שפרטיו ינוהלו על ידי ד"ר דוד עטיה. וכי השימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו של המשתמש.

1.18. המשתמש אינו חייב למסור פרטיו לד"ר דוד עטיה ומסירת פרטיו נעשית מרצונו החופשי. במידה ואינו מעוניין ומתנגד לשימוש בפרטיו עליו להודיע על כך לד"ר דוד עטיה באמצעות פניה למייל: [email protected] . ופרטיו יוסרו מהאתר.

1.19. זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא בין אם רשומים או לא. באתר ובכל חלק בו לרבות מבלי לגרוע: תכנים, עיצוב יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר, הינו של ד"ר דוד עטיה והינם מוגנים בחוק זכויות היוצרים של ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמשים לעשות כל שינוי באתר ללא הסכמה מראש של ד"ר דוד עטיה.

1.20. ד"ר דוד עטיה לא יישא באחריות במקרה של אובדן, הוצאה או נזק עקיפים, תוצאתיים. נסיבתיים אשר יגרמו למשתמש או צד שלישי בשימוש באתר במקרים הבאים: תקלה תקשורתית, או כל נזק שייגרם בדבר שאינו תלוי בד"ר דוד עטיה. והדבר לא ייחשב כהפרה של תנאי השימוש, והמשתמש לא יוכל לתבוע כל סעד בגינו. כמו כן לכל הוצאה או נזק שייגרמו בשל גישה בלתי מורשית או בשל מעשה או מחדל של המשתמש וצד שלישי.

1.21. ד"ר דוד עטיה עשוי להשתמש בספקים לצורך קישורים והפניות לאתרים שונים המופעלים ע"י צדדים שלישיים. ומוסכם שלד"ר דוד עטיה אין כל ידיעה, שליטה ואחריות לגבי אתרים אלו. והאחריות הינה של המשתמש בלבד.

1.22. האתר תלוי ברשת תקשורת ואין ד"ר דוד עטיה אחראי לכל נזק שיכול וייגרם בעקבות פעילות או אי פעילות של האתר.

1.23. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר לוד.

השינוי מתחיל כאן! לפגישת ייעוץ ופרטים נוספים